Encyclopedie
Begrippenlijst

Beschikbaar stellen doorstroomdossier

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een use case


Bij uitschrijving van een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. stelt de latende school het doorstroomdossierHet doorstroomdossier is een digitaal dossier dat tussen onderwijsinstellingen wordt uitgewisseld, met daarin door de onderwijsinstelling gewaarborgde gegevens over de deelnemer en zijn loopbaan. ter beschikking aan de ontvangende school.

Use case

Aanleiding

Een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. wordt uitgeschreven, en heeft zich aangemeld voor een opleiding bij een andere instelling.

Actoren

Doel

Het ter beschikking stellen van alle relevante gegevens aan de ontvangende school, zodat zij een goede intakeOnderdeel van het proces van inschrijven met als doel te bepalen of de instelling passend onderwijs kan bieden. Dit kan inhouden dat het nodig is de leervraag van de potentiële deelnemer nader te specificeren of een assessment te doen. Dit proces gaat vooraf aan het daadwerkelijk sluiten van de verbintenis. kunnen doen om uiteindelijk tot een goede plaatsing te komen.

Beschrijving acties

  • Een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. schrijft zicht uit en geeft aan bij een andere instelling zijn opleiding voort te zetten, of een andere opleiding te gaan volgen
  • De administratief medewerkerPersoon in dienst van de onderwijsinstelling die administratieve taken uitvoert. registreert de aanmelding bij een andere opleiding en stelt het doorstroomdossierHet doorstroomdossier is een digitaal dossier dat tussen onderwijsinstellingen wordt uitgewisseld, met daarin door de onderwijsinstelling gewaarborgde gegevens over de deelnemer en zijn loopbaan. aan die instelling beschikbaar

Resultaat

Het doorstroomdossierHet doorstroomdossier is een digitaal dossier dat tussen onderwijsinstellingen wordt uitgewisseld, met daarin door de onderwijsinstelling gewaarborgde gegevens over de deelnemer en zijn loopbaan. is voor de ontvangende instelling beschikbaar.

Frequentie

Eénmaal per deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student., bij uitschrijving

Werkopdrachten

WerkopdrachtVan use caseNaar use case
Doorstroomdossier beschikbaar stellenUitschrijven (Use case)Beschikbaar stellen doorstroomdossierHet doorstroomdossier is een digitaal dossier dat tussen onderwijsinstellingen wordt uitgewisseld, met daarin door de onderwijsinstelling gewaarborgde gegevens over de deelnemer en zijn loopbaan.