Encyclopedie
Begrippenlijst

Beoordelingssystematiek

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een systematiek die behulpzaam is bij het bepalen, waarderen en vastleggen van formatieve of summatieve beoordelingen. Een beoordelingssystematiekEen systematiek die behulpzaam is bij het bepalen, waarderen en vastleggen van formatieve of summatieve beoordelingen. Een beoordelingssystematiek kan gebaseerd zijn op kwalificatiedossiers, op geroosterde leertrajecten, eventueel in combinatie met toenemende complexiteit en/of toenemende zelfstandigheid. kan gebaseerd zijn op kwalificatiedossiers, op geroosterde leertrajecten, eventueel in combinatie met toenemende complexiteit en/of toenemende zelfstandigheid.


Pagina's gerelateerd aan dit begrip

Mogelijke systematieken kunnen bijvoorbeeld gebaseerd zijn op:

  • Kwalificatiedossiers
  • Werkprocessen/competenties
  • Prestatie-indicatoren
  • Complexiteitsniveau van onderwijsproducten
  • Combinatie van kwalificatiedossierHet kwalificatiedossier omschrijft de kwalificaties waarop onderwijs en examens worden gebaseerd. De kwalificaties bestaan elk uit een basisdeel en een profieldeel. Een kwalificatiedossier omschrijft vaak meerdere kwalificaties; dan is er sprake van een gemeenschappelijk basisdeel. Het basis- en profieldeel beschrijven de kwalificatie-eisen waaraan een beginnende beroepsbeoefenaar moet voldoen. De instelling bepaalt zelf de inrichting van de opleiding door middel van onderwijsproducten. en complexiteitsniveau
  • Standaard leerroutesEen serie achtereenvolgens af te nemen onderwijsproducten doorgaans afgesloten met een kwalificerend document. Dit kan bijvoorbeeld een standaardroute zijn voor een MBO-opleiding of een onderdeel daarvan maar ook een inburgeringstraject of een oriëntatieperiode van een aantal maanden.
  • Tijdsbesteding bijv. aantal SBUStudiebelastingsuren, zie studielast.
  • Prestatie indicatoren/werkprocesseneen werkproces is een afgebakend geheel van beroepshandelingen binnen een kerntaak. Het werkproces kent een begin en een eind heeft een resultaat en wordt als kenmerkend herkend in de beroepspraktijk. Een werkproces bestaat dus nooit uit één handeling of gedraging. Meerdere werkprocessen kunnen gelijktijdig lopen. Dat ze een begin en eind hebben wil niet per se zeggen dat ze na elkaar komen maar dat ze duidelijk te onderscheiden zijn van andere werkprocessen./competenties