Encyclopedie
Begrippenlijst

Beoordelingskader pilots

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

In 2011 startte een project om vast te stellen of en zo ja in welke mate de op de markt beschikbare ICT-oplossing het geactualiseerde en verrijkte FO onderwijslogistiek afdekten. Hiervoor zijn pilots ingericht waarbij combinaties van een instelling en een marktpartij samenwerkten om systemen van de marktpartijen te testen. Voor het uitvoeren van de pilots is een protocol opgesteld om eenheid van uitvoering, uitwisselbaarheid en vergelijkbaarheid van gegevens te borgen. Tijdens de pilots vond volgens de richtlijnen van dit protocol kennisuitwisseling plaats. Onderdeel van dit protocol is het beoordelingskader waarmee de ‘compatabiliteit’ van de oplossing is getoetst aan het Triple A gedachtegoed. In dit geval gaat het om het functioneel ontwerp Onderwijslogistiek, Roosteren en Beheren Middelen.

De resultaten van de uitgevoerde pilots zijn verwerkt in het materiaal dat beschikbaar is in deze wiki. Het beoordelingskader is hier beschikbaar voor gebruik binnen de eigen instelling. Door het beoordelingskader in te vullen, ontstaat inzicht in de manier waarop de systemen binnen de eigen onderwijsinstelling zich verhouden tot het functioneel ontwerp.

Download de PDF