Encyclopedie
Begrippenlijst

Beheren BPV-bedrijfsgegevens

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een use case


Deze use case valt binnen het onderwijsprocesmodel onder “beheren middelen”. Het gaat hier om een registratiesysteem waarin diverse typen leerbedrijven en andere instellingen zijn opgenomen. In deze use case beperken wij ons tot de registratie van de gegevens die van belang zijn voor:

 • Het matchingsproces (bijv. reisafstand)
 • De bekostigingVergoeding voor door de instelling verrichte activiteiten.
 • Het opstellen van de BPVBeroeps Praktijk Vorming. Periode waarin de deelnemer bij een bedrijf beroepspraktijkvorming volgt. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. Het minimaal te volgen studiebelastingsuren aan BPV is vastgelegd in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt BPV ook ingezet binnen het proces van opleiden en vormen denk daarbij aan bijvoorbeeld de snuffelstages.-overeenkomst

In het geval van een filiaal is er de mogelijkheid om een relatie te leggen met het moederbedrijf. De uitvoeringsrol en de werkgeversrol kunnen bij verschillende bedrijven zijn belegd. Denk daarbij aan het scenario met een uitzendbureau. De relatie BPVBeroeps Praktijk Vorming. Periode waarin de deelnemer bij een bedrijf beroepspraktijkvorming volgt. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. Het minimaal te volgen studiebelastingsuren aan BPV is vastgelegd in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt BPV ook ingezet binnen het proces van opleiden en vormen denk daarbij aan bijvoorbeeld de snuffelstages. bedrijf - detacheringsbedrijf moet ook in het systeem kunnen worden vastgelegd.

Use case

Aanleiding

De stamgegevens van een leerbedrijfBedrijf dat door SBB is geaccrediteerd om beroepspraktijkvorming voor deelnemers te verzorgen. moeten worden geregistreerd om BPVBeroeps Praktijk Vorming. Periode waarin de deelnemer bij een bedrijf beroepspraktijkvorming volgt. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. Het minimaal te volgen studiebelastingsuren aan BPV is vastgelegd in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt BPV ook ingezet binnen het proces van opleiden en vormen denk daarbij aan bijvoorbeeld de snuffelstages.-plaatsen te kunnen gaan aanbieden.

Doel

De correcte registratie van stamgegevens van een leerbedrijfBedrijf dat door SBB is geaccrediteerd om beroepspraktijkvorming voor deelnemers te verzorgen..

Beschrijving acties

 • Het BPVBeroeps Praktijk Vorming. Periode waarin de deelnemer bij een bedrijf beroepspraktijkvorming volgt. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. Het minimaal te volgen studiebelastingsuren aan BPV is vastgelegd in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt BPV ook ingezet binnen het proces van opleiden en vormen denk daarbij aan bijvoorbeeld de snuffelstages. bureau geeft aan dat bedrijfs- / instellingsgegevens moeten worden toegevoegd/gewijzigd/verwijderd.
 • Het leerbedrijfBedrijf dat door SBB is geaccrediteerd om beroepspraktijkvorming voor deelnemers te verzorgen. geeft aan dat er gegevens gewijzigd zijn, zo mogelijk via externe toegang tot het systeem.

Minimaal de volgende gegevens worden geregistreerd:

 • NAW gegevens leerbedrijfBedrijf dat door SBB is geaccrediteerd om beroepspraktijkvorming voor deelnemers te verzorgen.
 • eventueel moederbedrijf
 • eventueel detacheringsbedrijf (uitzendbureau)
 • accreditatie
 • aantal beschikbare BPVBeroeps Praktijk Vorming. Periode waarin de deelnemer bij een bedrijf beroepspraktijkvorming volgt. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. Het minimaal te volgen studiebelastingsuren aan BPV is vastgelegd in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt BPV ook ingezet binnen het proces van opleiden en vormen denk daarbij aan bijvoorbeeld de snuffelstages.-plaatsen
 • contactpersonen
 • tekeningsbevoegd contactpersoon
 • contactpersonen ROC/eigenaarschap
 • bereikbaarheid (met OV)

Resultaat

Een correcte en volledige registratie van de gegevens van het leerbedrijfBedrijf dat door SBB is geaccrediteerd om beroepspraktijkvorming voor deelnemers te verzorgen..

Frequentie

Dagelijks

Werkopdrachten

WerkopdrachtVan use caseNaar use case
Raadplegen BPV bedrijfsgegevensBeheren BPV-plaatsBeheren BPVBeroeps Praktijk Vorming. Periode waarin de deelnemer bij een bedrijf beroepspraktijkvorming volgt. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. Het minimaal te volgen studiebelastingsuren aan BPV is vastgelegd in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt BPV ook ingezet binnen het proces van opleiden en vormen denk daarbij aan bijvoorbeeld de snuffelstages.-bedrijfsgegevens

Overige opmerkingen

Binnen de instelling zijn diverse partijen die gebruikmaken van dezelfde bedrijfsgegevens. Dit vraagt om een (CRM)-oplossing waarbij goed is nagedacht over eigenaarschap en versiebeheer.

Activiteitendiagram

width=400px

Functies

FunctieFunctiesoort
Vastleggen BPV-bedrijfsgegevens