Encyclopedie
Begrippenlijst

BPV-overeenkomst

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Overeenkomst in het kader van een stagePeriode waarin de deelnemer leert in de beroepspraktijk. Wanneer de stage kwalificerend is, wordt dit beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd en wordt dit formeel vastgelegd in een BPV-overeenkomst./BPVBeroeps Praktijk Vorming. Periode waarin de deelnemer bij een bedrijf beroepspraktijkvorming volgt. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. Het minimaal te volgen studiebelastingsuren aan BPV is vastgelegd in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt BPV ook ingezet binnen het proces van opleiden en vormen denk daarbij aan bijvoorbeeld de snuffelstages. tussen deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student., instelling en leerbedrijfBedrijf dat door SBB is geaccrediteerd om beroepspraktijkvorming voor deelnemers te verzorgen., waarin de respectievelijke rechten en plichten zijn opgenomen. BPVBeroeps Praktijk Vorming. Periode waarin de deelnemer bij een bedrijf beroepspraktijkvorming volgt. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. Het minimaal te volgen studiebelastingsuren aan BPV is vastgelegd in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt BPV ook ingezet binnen het proces van opleiden en vormen denk daarbij aan bijvoorbeeld de snuffelstages.-overeenkomst wordt ook wel afgekort tot BPVO. Voorheen noemde men dit in het MBO een Praktijkovereenkomst, afgekort POK.


Pagina's gerelateerd aan dit begrip