Encyclopedie
Begrippenlijst

Arrangement controleren

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
  • Arrangementen en referentiearrangementen kunnen worden gecontroleerd tegen een (configureerbare) verzameling regels. Deze controle is bedoeld om vast te stellen in welke mate een (referentie)arrangementeen planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan. een zinvolle, consistente, bedrijfsmatig en onderwijskundig verantwoorde hoeveelheid onderwijs bevat.
  • Een controle kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een minimum en maximum hoeveelheid onderwijstijdOnderwijstijd bestaat uit begeleide onderwijstijd (BOT) en beroepspraktijkvorming (BPV). Onderdelen die niet vallen onder onderwijstijd zijn bijvoorbeeld: huiswerk en andere onderwijsactiviteiten. Met betrekking tot de onderwijstijd zijn in de wet normen vastgelegd: WEB 7.2.7 lid 3. Deze wettelijke normen bepalen dat er een minimale hoeveel begeleide onderwijstijd (BOT) en BPV moet worden aangeboden over de gehele duur van de opleiding. Per opleiding kan de instelling bepalen hoe deze onderwijstijd over de jaren of perioden van een opleiding wordt verdeeld., het voldoen aan bepaalde diplomaKwalificerend document.-eisen, eisen van samenhang en afhankelijkheid en regels die de instelling specifiek opstelt ten behoeve van een goede bedrijfsvoering en kwaliteitsbewaking van het onderwijs.


Scenario Toepasbaarheid
Rood OO
Groen OO
Blauw O
Geel OOO