Encyclopedie
Begrippenlijst

Architectuurprincipes

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De architectuurprincipes van Triple A zijn een vertaling en verdieping van de visie en uitgangspunten zoals hiervoor beschreven. De principes maken de visie concreet, zodat in de uitwerking van de onderwijsprocessen en de gewenste ICT-functionaliteit duidelijk is welke keuzes er worden gemaakt. De principes zijn ook vooral gericht op het bewaken van de samenhang van al het ontwerp- en ontwikkelwerk dat bij Triple A wordt gedaan.

De principes zijn onderverdeeld in drie niveaus, namelijk:

  • Businessarchitectuur – de principes die betrekking hebben op de inrichting van de bedrijfsprocessen
  • Informatie-architectuur – de principes die betrekking hebben op de informatievoorziening, de ordening van functionaliteit, informatiestromen en gegevens
  • Technische architectuur – de principes die betrekking hebben op de inzet van technologie en de keuzes voor concrete oplossingsrichtingen

In het schema op de rechterpagina zijn al deze principes in een overzicht weergegeven. In de hierna volgende paragrafen wordt elk van deze architecturen nader toegelicht.

ArchArchPrincipes.png