Encyclopedie
Begrippenlijst

Analyseren situatie deelnemer

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Ondersteunt use cases

Use case:

Doel

Vroegtijdig signaleren van (veel voorkomende) situaties en problemen die begeleidingsaandacht vragen. Het kunnen bekijken van de huidige stand van zaken.

Beschrijving

Deze functie voert een aantal analyses uit op de gegevens van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student., en levert daarvan een rapportage. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de volgende analyses:

  • aanwezigheidpercentage overschrijdt een bepaalde minimumwaarde
  • ziekteverzuim overschrijdt een bepaald percentage
  • trendbreuk in resultaten, aanwezigheidGeregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een (enig) gepland tijdstip in een gespecificeerde omgeving. Wanneer hij niet aanwezig is is hij ongeoorloofd of geoorloofd afwezig., voortgang of ziekte
  • grote afwijking t.o.v. het gemiddelde in resultaten, aanwezigheidGeregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een (enig) gepland tijdstip in een gespecificeerde omgeving. Wanneer hij niet aanwezig is is hij ongeoorloofd of geoorloofd afwezig., voortgang of ziekte

Deze functie is ook aanroepbaar zonder dat er een bepaalde minimumwaarde of percentage wordt overgeschreden, om inzicht te krijgen in de situatie van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student..

Om de begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft. te ondersteunen bij het vroegtijdig herkennen van problemen, kan middels deze functies een aantal verbanden worden gelegd die duiden op een probleem dat in de begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft. aandacht behoeft.