Encyclopedie
Begrippenlijst

Analyseren aan- en afwezigheid

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een proces

Korte beschrijving

Het analyseren en rapporteren van aan- en afwezigheidsgegevens van deelnemers met als doel te bepalen of deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. heeft voldaan aan een aantal (al dan niet wettelijke) verplichtingen.

Uitgangspunten en keuzes

  • De vastlegging van aan- en afwezigheidsinformatie vindt plaats buiten het kernregistratiesysteemregistratiesysteem dat dient als bron voor een bepaalde verzameling kerngegevens. Een kernregistratiesysteem registreert en beheert deze gegevens en stelt deze beschikbaar aan andere systemen als dat nodig is. Een voorbeeld is de kernregistratie deelnemersgegevens..
  • De analyse van aan- en afwezigheidsinformatie vindt plaats in het kernregistratiesysteemregistratiesysteem dat dient als bron voor een bepaalde verzameling kerngegevens. Een kernregistratiesysteem registreert en beheert deze gegevens en stelt deze beschikbaar aan andere systemen als dat nodig is. Een voorbeeld is de kernregistratie deelnemersgegevens.
  • Vanuit de kernregistratie kunnen alle signaleringen en rapportages met betrekking tot aan- en afwezigheidHet ontbreken van een geregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een onderwijsproduct dat op basis van een rooster op (enig) tijdstip is aangeboden. Er zijn twee soorten afwezigheid: ongeoorloofd en geoorloofd. worden gegaan, waartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Analyse van aan- en afwezigheidHet ontbreken van een geregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een onderwijsproduct dat op basis van een rooster op (enig) tijdstip is aangeboden. Er zijn twee soorten afwezigheid: ongeoorloofd en geoorloofd.

Buiten het kernregistratiesysteemregistratiesysteem dat dient als bron voor een bepaalde verzameling kerngegevens. Een kernregistratiesysteem registreert en beheert deze gegevens en stelt deze beschikbaar aan andere systemen als dat nodig is. Een voorbeeld is de kernregistratie deelnemersgegevens. vindt de registratie van aan- en afwezigheidHet ontbreken van een geregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een onderwijsproduct dat op basis van een rooster op (enig) tijdstip is aangeboden. Er zijn twee soorten afwezigheid: ongeoorloofd en geoorloofd. plaats. Dat is bijvoorbeeld een registratie met pasjes, waarbij wordt geregistreerd wanneer een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. een locatie betreedt of verlaat, of een registratie van een docentMedewerker van de instelling die direct betrokken is bij het primaire onderwijsproces en daarbij verschillende rollen kan vervullen zoals instructeur coach begeleider. die een pasje scant of een lijst invult. Dit leidt tot een kale registratie van aan- en afwezigheidHet ontbreken van een geregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een onderwijsproduct dat op basis van een rooster op (enig) tijdstip is aangeboden. Er zijn twee soorten afwezigheid: ongeoorloofd en geoorloofd. die verder nog niet is geïnterpreteerd.

De kernregistratie heeft toegang tot deze registratie van aan- en afwezigheidHet ontbreken van een geregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een onderwijsproduct dat op basis van een rooster op (enig) tijdstip is aangeboden. Er zijn twee soorten afwezigheid: ongeoorloofd en geoorloofd. om deze te kunnen analyseren. Deze analyse houdt in dat kan worden afgeleid of een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. bij een bepaalde onderwijsactiviteit aanwezig is geweest en of bepaalde regels of afspraken (zoals leerplichtWettelijke verplichting om onderwijs te volgen (gekoppeld aan leeftijd en eventueel de omstandigheden van de deelnemer), of afspraken met opdrachtgevers) zijn overtreden.

Signaleringen en rapportages

Vanuit de kernregistratie moet een aantal rapportages kunnen worden gedaan, omdat er wettelijke verplichten zijn of afspraken met opdrachtgevers zijn gemaakt. In een aantal gevallen gaat het om een verplichte signalering, bijvoorbeeld de melding aan de RMCRegionaal Meld- en Coördinatiepunt.’s in het kader van de leerplichtwet. Daarnaast kunnen periodieke rapportages over de aan- en afwezigheidHet ontbreken van een geregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een onderwijsproduct dat op basis van een rooster op (enig) tijdstip is aangeboden. Er zijn twee soorten afwezigheid: ongeoorloofd en geoorloofd. van bepaalde deelnemers gevraagd worden door opdrachtgevers of externe partijen.

Ad hoc rapportage

Naast de genoemde signaleringen en rapportage kan er ook op basis van een ad hoc vraag naar informatie over de aan- en afwezigheidHet ontbreken van een geregistreerde (fysieke) aanwezigheid van een deelnemer op een onderwijsproduct dat op basis van een rooster op (enig) tijdstip is aangeboden. Er zijn twee soorten afwezigheid: ongeoorloofd en geoorloofd. van bepaalde deelnemers een rapportage worden samengesteld. Dat komt veelal voor in het kader van financiering of afspraken met gemeenten of andere partijen.