Encyclopedie
Begrippenlijst

Analyse rapporten

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
  • Naast het maken van een roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. wordt een analyserapport geproduceerd. Het analyserapport geeft inzicht in de mate waarin arrangementen daadwerkelijk konden worden gepland, middelen daadwerkelijk zijn ingezet en regels konden worden gehonoreerd.
  • Uit deze analyserapporten kan blijken dat een aantal deelnemers op basis van hun arrangementeen planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan. onvoldoende aanbod heeft gekregen in het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet.. Ook kunnen middelen onvoldoende zijn ingezet of kan er een knelpunt worden gesignaleerd met betrekking tot een bepaald middel. Een groot deel van de regels is ‘zacht’, wat betekent dat er zo goed mogelijk rekening mee moet worden gehouden tijdens het roosterproces, maar dat het geen harde eis aan het roosterVerzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. betreft. Voor deze regels moeten de analyserapporten inzicht geven in de mate waarin is ‘gescoord’ op deze regels.


Scenario Toepasbaarheid
Geel OOO
Rood O
Groen OOO
Blauw O