Encyclopedie
Begrippenlijst

Alle vormen van onderwijs worden ondersteund

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


De ontwerpen die Triple A maakt en de oplossingen die op initiatief van Triple A worden gerealiseerd moeten toepasbaar zijn binnen de gehele BVE-sector. Naast mbo-onderwijs wordt ook vmbo, vo, vavo, contractonderwijs en inburgering door de instellingen aangeboden. Daarnaast moet elke instelling zijn eigen afweging kunnen maken in de mate waarin meer flexibel en vraaggestuurd onderwijs wordt ingevoerd.

In het onderscheid tussen vraag- en aanbodgestuurd onderwijs is nuancering aan te brengen. Een model dat dit weergeeft is het model van Jan Geurts.

BA-geurts.png


De ‘leerfabriek’ (linksonder) is de uiterste vorm van aanbodgestuurd onderwijs. De twee assen onderscheiden twee vormen van een toenemende vraagsturing. Op de horizontale as wordt meer variatie op de inhoud van het onderwijs onderschei-den. In plaats van een vaste (geprogrammeerde) inhoud, meer variatie op de inhoud afhankelijk van de vraag van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. en zijn (eventueel elders verworven) competenties. Naast variatie op de inhoud wordt op de verticale as variatie in de vorm waarin de inhoud wordt aangeboden onderscheiden. Zo ontstaat rechtsboven de uiterste vorm van vraaggestuurd onderwijs: maatwerk. Daar staat het leerproces centraal, gebaseerd op de vraag van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.. Vraagsturing naar vorm én inhoud stelt de meest extreme eisen aan de organisatie van het onderwijs en de ICT-ondersteuning daarvan.

Het uitgangspunt is dat ICT-ondersteuning ten behoeve van volledige vraagsturing, op hoofdlijnen ook geschikt is voor de andere vormen in het model van Geurts. Toch zal een efficiënte ICT-ondersteuning van de andere onderwijsvormen ook specifieke eisen stellen. Voor de inrichting van de nieuwe onderwijsprocessen en ICT- ondersteuning is de rechterbovenhoek van het model van Geurts het uitgangspunt. Binnen dat kader, worden voor de andere onderwijsvormen aanvullende eisen aan de ICT-ondersteuning gesteld.

Richtlijnen:

  1. Alle vier de vormen van onderwijs in het model van Geurts worden ondersteund.
  2. Mbo, vmbo, vo, vavo, inburgering en contractonderwijs worden ondersteund.