Encyclopedie
Begrippenlijst

Afnemers

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Afnemers nemen alle soorten diensten af

Diensten worden uiteindelijk afgenomen door externe systemen en gebruikers. Beide kunnen gebruik maken van elk van de besproken soorten diensten, van processervices tot basisdiensten. Autorisaties en beveiligingsmaatregelen bepalen welke diensten beschikbaar zijn voor wie.

Externe systemen kunnen geautoriseerd worden

Met externe systemen bedoelen we systemen van andere organisaties. Externe systemen kunnen diensten afnemen die naar buiten toe beschikbaar worden gesteld met behulp van beveiligingsmaatregelen.

11 - servicearch.png

Portaal is beoogde gebruikersinterface

Een gebruikersinterface maakt de softwarediensten beschikbaar voor gebruikers. De gebruikersinterface kan allerlei vormen aannemen. Zoals in de informatie-architectuur beschreven gaan we in de Triple A-architectuur in principe uit van het gebruik van een portaal of in ieder geval een webgebaseerde gebruikersinterface.

Een portaal is een flexibele gebruikersinterface. In het portaal kunnen alle diensten die een gebruiker nodig heeft op een manier die handig is voor zijn werk in één samenhangende gebruikersinterface worden samengebracht.