Encyclopedie
Begrippenlijst

Afleiden initiële arrangementen

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Ondersteunt use cases

Doel

Initieel arrangementeen planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan. specificeren zodat de arrangeurpersoon die binnen de instelling de arrangementen voor een bepaalde groep deelnemers opstelt. overzicht en inzicht kan krijgen in wat en hoe nog gearrangeerd moet worden.

Beschrijving

Elke leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. die geformuleerd is wordt automatisch uiteengerafeld (lees: nader specificeren) tot aan onderwijsproducten op het laagste aggregatieniveaueen samenstelling van onderwijsproducten. van de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie.. Ook eventuele randvoorwaardelijke onderwijsproducten worden toegevoegd.

Opmerking

  • deze functie is een achtergrond functie.
  • de functie wordt uitgevoerd nadat een leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. beschikbaar is voor arrangerenOnderwijslogistiek proces waarin op basis van leervraag van een deelnemer en de daarbij passende en beschikbare onderwijsproducten een planbaar geheel wordt samengesteld dat door de deelnemer kan worden afgenomen. Een arrangement is van kracht voor een 'bevroren' periode. Op basis van alle arrangementen kan een rooster voor een dergelijke periode worden gemaakt. (dit wijkt af van het huidige activiteitendiagram)