Encyclopedie
Begrippenlijst

Aanvragen accreditatie

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Ondersteunt use cases

Use case:

Doel

Verkrijgen van de accreditatie die benodigd is voor een aangeboden BPVBeroeps Praktijk Vorming. Periode waarin de deelnemer bij een bedrijf beroepspraktijkvorming volgt. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. Het minimaal te volgen studiebelastingsuren aan BPV is vastgelegd in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt BPV ook ingezet binnen het proces van opleiden en vormen denk daarbij aan bijvoorbeeld de snuffelstages.-plaats

Beschrijving

Met behulp van deze functie kan een benodigde accreditatie worden aangevraagd. Hiervoor worden de volgende stappen doorlopen.

Selecteren leerbedrijfBedrijf dat door SBB is geaccrediteerd om beroepspraktijkvorming voor deelnemers te verzorgen. 
Het leerbedrijfBedrijf dat door SBB is geaccrediteerd om beroepspraktijkvorming voor deelnemers te verzorgen. waarvoor de accreditatie wordt aangevraagd wordt geselecteerd
Selecteren Kwalificatiedossier 
Het kwalificatiedossierHet kwalificatiedossier omschrijft de kwalificaties waarop onderwijs en examens worden gebaseerd. De kwalificaties bestaan elk uit een basisdeel en een profieldeel. Een kwalificatiedossier omschrijft vaak meerdere kwalificaties; dan is er sprake van een gemeenschappelijk basisdeel. Het basis- en profieldeel beschrijven de kwalificatie-eisen waaraan een beginnende beroepsbeoefenaar moet voldoen. De instelling bepaalt zelf de inrichting van de opleiding door middel van onderwijsproducten. waarvoor accreditatie aangevraagd wordt, wordt geselecteerd
De bovenstaande gegevens zijn al bekend wanneer de aanvraag van de accreditatie volgt op een controle in Controleren accreditatie. Deze gegevens zijn dan al vooraf ingevuld.

Vervolgens wordt de aanvraag voltooid door de volgende stappen te doorlopen.

Genereren aanvraag 
Afhankelijk van de wijze waarop de aanvraag kan worden ingediend, wordt de aanvraag aangemaakt op basis van een formulier of format voor SBB.
Ondertekening, goedkeuring en verzenden 
De aanvraag kan worden afgedrukt, ondertekend en eventueel elektronisch worden verzonden

Deze functie ondersteunt het automatisch aanvragen van een accreditatie wanneer bij het vastleggen van een BPVBeroeps Praktijk Vorming. Periode waarin de deelnemer bij een bedrijf beroepspraktijkvorming volgt. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. Het minimaal te volgen studiebelastingsuren aan BPV is vastgelegd in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt BPV ook ingezet binnen het proces van opleiden en vormen denk daarbij aan bijvoorbeeld de snuffelstages.-plaats blijkt dat het leerbedrijfBedrijf dat door SBB is geaccrediteerd om beroepspraktijkvorming voor deelnemers te verzorgen. niet over de juiste accreditatie beschikt.