Encyclopedie
Begrippenlijst

Aanvragen EVC-beoordeling (Functie)

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Ondersteunt use cases

Use case:

Doel

Het in gang zetten van een EVC-procedureeen procedure om verworven competenties te erkennen (verkrijgen van civiel effect) als middel voor verdere loopbaanontwikkeling..

Beschrijving

Deze functie registreert de aanvraag voor een EVC-beoordeling Dit is een specifieke vorm van het aanvragen van een examen.

Gegevens

  • Gegevens deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.
  • Verwijzing naar relevant onderwijsproductEen onderwijsproduct is een product (zoals een les een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een onderwijsproduct is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden (een les Engels van één uur kan een enkelvoudig product zijn). De onderwijscatalogus kan ook samengestelde onderwijsproducten bevatten. Een samengesteld onderwijsproduct bevat informatie over de afzonderlijke (enkelvoudige) onderwijsproducten (die deel uit maken van de samenstelling) én informatie over de samenstelling zelf (bijv. de volgorde). Deze informatie vormt samen de paklijst van het samengestelde onderwijsproduct. De paklijst is dus de informatiedrager van de samenstelling. Een voorbeeld van een samengesteld onderwijsproduct is een 2 daagse cursus Engels voor beginners met een theorie- en een praktijkdag. De theoriedag is een enkelvoudig onderwijsproduct net zoals de praktijkdag. De paklijst geeft aan dat de theoriedag voor de praktijkdag moet worden ingepland. of (als er geen passend product van het type EVC-beoordeling is) de taxonomiecode waarvoor een EVC-beoordeling wordt gevraagd
  • Opsomming van, en verwijzing naar de bewijsstukken