Encyclopedie
Begrippenlijst

Aanleveren gegevens keurmerk inburgeren

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een use case


Als een periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn. conform ‘handleiding Keurmerk Inburgeren’ is afgerond moeten gegevens uit de KRDKernregistratie deelnemers en andere relevante gegevens (als aantal begeleiders en contractgegevens) doorgegeven worden aan Blik op Werkstichting die zich onder andere bezighoudt met het verstrekken en toetsen van het Keurmerk Inburgeren., zodat de instelling het Keurmerk Inburgeren verkrijgt, dan wel behoudt.

Het Keurmerk Inburgeren is een kwaliteitskeurmerk voor de aanbieders van inburgeringcursussen. Blik op Werkstichting die zich onder andere bezighoudt met het verstrekken en toetsen van het Keurmerk Inburgeren. beheert het keurmerk. Het keurmerk biedt klanten (inburgeraars) de mogelijkheid om een geschikte aanbieder te vinden. Bovendien, als de aanbieder het Keurmerk Inburgeren heeft, biedt de wet een mogelijkheid aan cursisten aan om een lening afsluiten om hun opleiding te financieren. Cursusaanbieders die het Keurmerk Inburgeren krijgen, voldoen aan de volgende criteria: ze doen wat ze beloven, hun diensten sluiten aan bij de behoeften van de cursist en ze beschikken over accurate informatie voor de cursist. Voor het verkrijgen en behouden van het keurmerk moet een aanbieder jaarlijks gegevens aanleveren aan Blik op Werkstichting die zich onder andere bezighoudt met het verstrekken en toetsen van het Keurmerk Inburgeren..

Use case

Aanleiding

Het verstrijken van een afgeronde periodeEen periode is een afgebakende tijdseenheid de lengte wordt gekozen door een instelling zelf. Dit kan een uur een dag een week 10 weken etc zijn. conform handleiding keurmerk Inburgeren.

Actoren

Doel

Het verkrijgen dan wel behouden van het keurmerk Inburgeren.

Beschrijving acties

 • Vaststellen welke gegevens (in betreffende jaar) aangeleverd moeten worden aan Blik op Werkstichting die zich onder andere bezighoudt met het verstrekken en toetsen van het Keurmerk Inburgeren.. De voor het Keurmerk Inburgeren aan te leveren gegevens wisselen. De gegevensset is gedocumenteerd in de Handleiding Keurmerk Inburgering (zie Gegevens Keurmerk Inburgeren). Deze wordt steeds weer vernieuwd.
 • Verzamelen van de benodigde gegevens vanuit de kernregistratie deelnemergegevens (op individueel niveau).
 • Verzamelen van andere relevante gegevens, zoals aantal begeleiders en contractgegevens.
 • Samenvoegen verzamelde gegevens zodat ze gezamenlijk verder verwerkt kunnen worden.
 • Controleren gegevens op volledigheid en juistheid.
 • Als blijkt dat de gegevens niet volledig of juist zijn dan moeten de gegevens aangepast danwel aangevuld worden in de applicatie waaruit ze afkomstig zijn.
 • Eventueel bewerkingen op gegevens uitvoeren, zoals berekeningen en sorteringen.
 • Gegevens in gewenste rapport lay-out zetten.
 • Versturen rapportage: het handmatig overnemen van de gegevens (aantallen) uit de rapportage in een format op de beveiligde website van Blik op Werkstichting die zich onder andere bezighoudt met het verstrekken en toetsen van het Keurmerk Inburgeren.. Daarvoor moet op de beveiligde site ingelogd worden met een inlognaam en wachtwoord. Het volledig ingevulde format op de beveiligde site kan beschouwd worden als een verstuurde rapportage.
 • De rapportage en het ingevulde format van de beveiligde website bij de onderwijsinstelling archiveren en beschikbaar stellen aan andere medewerkers van de onderwijsinstelling.
 • Administreren dat de rapportage verstuurd is.

Bij het verzamelen en bewerken van gegevens en het lay-outen van het rapport moet op basis van eerder werk met gegevens en eerder gemaakte rapporten voortgebouwd kunnen worden.

Resultaat

De bevestiging van ontvangst van de gegevens door Blik op werk.

Frequentie

Jaarlijks (bij start van 1 juli t/m 30 juni en daarna per kalenderjaar).

Activiteitendiagram

width=400px

Functies

FunctieFunctiesoort
Beheren KRD rapportage-gegevenssetsjablonenInteractief
Beheren rapportagegegevenssetsInteractief
Beheren rapportagesjablonenInteractief
Bewerken rapportagegegevensInteractief
Bijwerken administratie KeurmerkInteractief
KRD rapportagegegevenssetsjablonenInteractief
Maken KRD rapportagegegevenssetInteractief
Maken rapportageInteractief