Encyclopedie
Begrippenlijst

Aandacht voor de beroepscontext

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Een groot deel van het onderwijs dat in de BVE-sector wordt gegeven is gericht op het opleiden voor een specifiek beroep. Er is steeds meer de behoefte onderwijs dicht bij de echte beroepssituatie te brengen. Dit betekent niet alleen veel aandacht voor stagePeriode waarin de deelnemer leert in de beroepspraktijk. Wanneer de stage kwalificerend is, wordt dit beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd en wordt dit formeel vastgelegd in een BPV-overeenkomst. en BPVBeroeps Praktijk Vorming. Periode waarin de deelnemer bij een bedrijf beroepspraktijkvorming volgt. Dit is een verplicht onderdeel binnen elke beroepsopleiding. Het minimaal te volgen studiebelastingsuren aan BPV is vastgelegd in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt BPV ook ingezet binnen het proces van opleiden en vormen denk daarbij aan bijvoorbeeld de snuffelstages., maar ook voor het leren in praktijkstituaties en minder in klaslokaal en theorieles.

Daarbij hoort ook dat deelnemers in staat worden gesteld om ondernemerschap te tonen, bijvoorbeeld door de mogelijkheid te krijgen om eigen ideeën voor een product of bedrijf ook echt in de praktijk te brengen.

Richtlijnen:

  1. In de organisatie en inrichting van het onderwijs zijn mogelijkheden voor opleiden in een reële beroepscontext (praktijksituatie).
  2. Deelnemers worden gestimuleerd ondernemerschap te tonen.